Tradiční umění pískem vysypávaných ornamentů – pro rodiny s dětmi

22. 4.  14.00  Moravské zemské muzeum

Tradiční umění pískem vysypávaných ornamentů – ukázka a dílna pro rodiny s dětmi
Tradici nedávno zapsanou do Seznamu nemateriálních statků Jihomoravského kraje předvedou znalkyně tohoto umění ze Šardic. Tradiční umění pískem vysypávat ornamenty budou na prostranství před Palácem šlechtičen nejen předvádět, ale i vyučovat.