Sochařské grilování

17. 4.  12.00  Univerzitní kampus Bohunice

Grilujeme univerzitní oběd na univerzitním grilu a setkáme se s univerzitními sochami, které jako univerzitní sochařský park nabízí Univerzitní kampus Bohunice. Univerzitní gril obsluhuje a univerzitní sochy komentuje univerzitní profesor Radek Horáček. Grilujeme mlsy připravené i mlsy návštěvníky donesené. Neodradí nás ani mírný déšť. Sraz u ohně - vlevo za hlavní červenou budovou.