Přemysl Hytych / Florální objekt

00.00  Moravské zemské muzeum

Intervence
22. duben - 12. květen 2024
Přemysl Hytych / Florální objekt

Na jaře  roku 2022 otevřel Etnografický ústav MZM novou stálou národopisnou expozici Tradiční kultura na Moravě v zrcadle času. Prostřednictvím připravovaných intervencí  v jejím rámci, stejně jako v rámci celého objektu, chceme obsah aktualizovat, pozměnit zaběhlou představu o neměnné „kamenné“ muzejní instituci.  Záměrem je představit  tradici jako živý fenomén, kde materiál, technika, tradiční ornamentika nejsou zakonzervovaným prvkem, ale podnětem k zamyšlení, ke kreativitě, k tvorbě.

Florista Přemysl Hytych představuje  fashion – florální objekt - květinové šaty
inspirované výšivkou, která jej zaujala u tradičního oděvu na Moravě. Autor pracoval na základě osobní zkušenosti se sbírkou Etnografického ústavu MZM. Přímý kontakt s doklady tradiční lidové kultury, stejně jako možnost nahlédnutí „ za zrcadlo“ tj. do depozitářů textilu se následně promítly do jeho práce. Rostlinné motivy z krojových výšivek dokázal přetavit do roviny fashion a květy karafiátů či tulipánů tak nabyly další rozměr.  Tuto polohu podtrhuje  barevnost v základních tónech červená- modrá – bílá jako vizuální ohlas kultury moravského venkova. Akcentace jednoduchého zdánlivě notoricky známého detailu evokuje poselství minulosti, které  autor převedl do výtvarného jazyka dneška. Vystavený objekt posouvá vztah tradice a designu do nové  významové roviny.

Setkání s autorem se uskuteční v úterý 23. dubna 2024 od 14:00 – 17:00
Vstup volný