Komentovaná prohlídka výstavy: Bronislav Foller / Below The Surface

22. 4.  16.30  Galerie Otevřená zahrada

Zveme na komentovanou prohlídku výstavy fotografií Bronislava Follera v Galerii Otevřená zahrada za účasti autora a kurátora Romana A. Muselíka. Sejdeme se v 16,30 h na terase nad dřevěnými schody v zadním traktu domu Údolní 33.
Po prohlídce výstava potrvá už pouze tři dny do čtvrtka 25. 4. včetně, bude přístupná 10–17 hod.

Follerovy práce jsou dokladem osobitého prolínání vizuality uměleckých druhů. Autor vytváří přímým fotografickým procesem bez dodatečných počítačových úprav imaginativní fotografie, na nichž kompozice struktur, linií a elementů abstraktních forem zachycené v realitě silně evokují vizuální charakter grafiky či abstraktních malířských projevů a pod jejichž povrchem se odkrývají neviditelné metafyzické světy.

Bronislav Foller fotografuje řadu let jako autodidakt, později studoval výtvarnou fotografii ve škole Photogenia Brno. Žije v Brně.

Výstavu pořádá Nadace Partnerství ve spolupráci s Domem umění města Brna.

Foto: Roman A. Muselík