Rostislav Koryčánek: Jak se dělá galerie?

20. 4.  09.15  Konference Čerstvý vítr

Mezi první publikace, připravené českými autory a zprostředkovávající chod galerií a umění obecně dětem, patří kniha Jak se dělá galerie vydaná galerií Moravskou. Vedle Ondřeje Chrobáka se na ní podíleli kurátoři Rostislav Koryčánek a Martin Vaněk a umělec David Böhm. Kniha hledá odpovědi na otázky, jak galerie vznikaly a jak se v průběhu času proměňovaly, jakým způsobem se v nich díla vystavují, jak se o ně zaměstnanci galerií starají, jak se připravuje výstava, či s jakými lidmi se v galeriích setkáte. Publikace získala ocenění na veletrhu dětských knih v Bologni a byla přeložena do řady jazyků od ukrajinštiny přes italštinu až po korejštinu. Kniha stála u zrodu edice Junior a galerie na ní navazuje aktuálně připravovanou publikací Jak se dělá design.