Oldřich Bystřický, Barbora Kleinhamplová, Eva Skopalová:

21. 4.  15.30  Konference Čerstvý vítr

ATLAS - Ateliér tvorby a laboratoř asociativního snění
Oldřich Bystřický vede od roku 2016 Oddělení rozvoje publika NGP a koncipuje interaktivní zóny pro výstavy a expozice, Eva Skopalová je kurátorkou Sbírky moderního a současného umění NGP. V rámci projektu ATLAS kurátorsky spolupracovali s Barborou Kleinhamplovou,
konceptuální umělkyní se zájmem o práci s publikem a hybridní edukační formáty. Společně připravili ve Veletržním paláci prostor Atlas: Ateliér tvorby a laboratoř asociativního snění. Jejich cílem bylo vytvořit místo, kde je možná skutečná interakce s uměním a současně potenciál k naplnění funkce podporující komunity. Přihlásili se tak k nové definici muzea ICOM, jež vedle tradičních rolí sbírání, pečování a vystavování umění akcentuje také interpretaci a podporu komunit.