Milan Houser / Pozorovatel

00.00  Galerie Pitevna

Podobu vystavených obrazů Milana Housera spoluvytvářejí fyzikální silové interakce, díky nimž si uvědomujeme jevy jako je čas, magnetismus nebo gravitace, a jde nám to překvapivě snadno, protože je vnímáme skrze krásný povrch. Autor nechce tyto jevy ilustrovat a vyobrazovat, ale nechává je „spolupracovat“ na rozpohybování a zastavení pohybu materiálu na plátně. Je pozorovatelem, jenž fascinovaně sleduje samovolné řetězení příčin a následků, ale současně si uvědomuje, že se obraz „stává“ až samotným pozorováním. Vystavený projekt tak řeší i propojenost a distanci autora vůči jeho vlastní práci.

Milan Houser / Pozorovatel
Galerie Pitevna
výstavní prostor Archivu MU
Komenského nám. 2, 602 00 Brno

Kurátoři / Marika Kupková, Petr Kamenický
Vernisáž / 10. 4. 2024 v 19 hodin

Otevřeno po–pá 12–18 hodin
11. 4. do 24. 5. 2024