Martin Žák ⊙ SITUace ⊙ Otevírání

28. 4.  14.00  Galerie Blansko

V neděli 28. 4. ve 14:00 proběhne na “zahrádce” před GMB veřejný workshop výsadby kontejnerovaného stromu. Od 15:00 bude následovat slavnostní otevření veřejného prostoru před galerií. Součástí ceremonie bude též odhalení nově nainstalované plastiky. Na workshop i následnou slavnost jste srdečně zváni!

Umělecká intervence Martina Žáka ve veřejném prostoru města je úvodem letošního ročníku projektu SITUace. Autor se ve své tvorbě zabývá environmentálními tématy, permakulturním designem s přesahy do městké krajiny, často směrem k možnostem výsadby jedlé zeleně v urbanizovaném prostředí.

Uměleckou intervencí ve veřejném prostoru před Galerií města Blanska autor cílí na redefinici daného místa. Prostor veřejný, na který se dá dívat, proměňuje na prostor veřejný, který je možno obývat a interagovat s ním. Tímto aktem přerámování vnímání veřejného městského prostoru se umělec odkazuje k praxi představené Elke Krasny jako urban curating, jež cílí na zvýšení povědomí obyvatel o městském prostředí, a nabádá k představám o možnostech jiných podob městského života.

V objevování zapomenutých zákoutí města budeme pokračovat v červnu. Co je ve městě skryté a opomenuté odhalí další účinkující 15. 6. 2024.

Víc informací na: galerie.blansko.cz/situ

Akce je součástí programu Brno Art Week. Realizována za finanční podpory MKČR.

Akce se uskuteční před budovou GMB, Blansko, Dvorská, 2
vstup volný

Foto: Monika Uhrecká