Marie-Anna Šulc / Pelvic Chain

11.00  Galerie TIC

Marie-Anna Šulc
Pelvic Chain
27. 3. – 4. 5. 2024
Galerie mladých
Kurátorka: Ivana Hrončeková

Túruju motor, abych přehlušilx řeči, že pohyblivost mých končetin už se nikdy úplně nevrátí.
Túruju motor, uprostřed industrializovanýho vnímání těla se z mý soukromý zóny stává kolektivní
skládačka, kde nepatří mi vůbec nic.

Marie-Anna Šulc se v současné době věnuje především tématům spojeným se zkušeností nepoddajného těla z feministických perspektiv s důrazem na otázku intersekcionality, zdraví a rezistence. Video Pelvic Chain, které je ústředním dílem výstavy, je možné vnímat i jako jakousi časovou kapsli zaznamenávající transformační zkušenost rekonvalescence po vážné nehodě. Pojednává o tělu, jeho změnách, extenzích i procesu znovunalézání vlastní tělesné autonomie. Naléhavý lyrický text videa tematizuje upoutání na lůžko a čelení žalu v nemocničních podmínkách, kde péče je často dehumanizující až násilná. Zraněné, nemohoucí nebo chronicky nemocné tělo je totiž stále vnímáno především jako tělo neproduktivní, vyžadující asistenci a pozornost, tedy jako přítěž. Emoce žalu se tak mění v rapový vzdor a hněv. Obrazová část díla Pelvic Chain je videoklipem kombinujícím abstraktní 3D krajinu poraněných kostí, skutečně léčivého sdílení i emancipaci znovuobjevené síly, manifestovanou motorkářskou kaskadérskou performancí.

Celý kurátorský text Ivany Hrončekové najdete na https://galerie-tic.cz/cs/marie-anna-sulc-pelvic-chain.

Otevírací doba:
út — pá 11 — 19
so 14 — 19

Vstup zdarma