Magda Garguláková: To bych zvládl taky: Umění moderny v komiksech

20. 4.  11.15  Konference Čerstvý vítr

Autorkami a autory této komiksové publikace jsou učitelé, kurátoři a výtvarníci. Ti se rozhodli přepsat moderní dějiny do několika vět a bublin. Rozstříhali staré učebnice, aby reprodukce obrazů vytvořily co nejvěrnější kulisy pro osudy jejich tvůrců. Kniha obsahuje 13 komiksově zpracovaných příběhů, které přibližují díla moderního umění řazené podle známých výtvarných směrů. Publikace vznikla ve spolupráci Katedry výtvarné výchovy PdF MU a galerie OFF/FORMAT a jedna z jejích autorek, Magda Garguláková, se i nadále věnuje psaní knih pro děti. Patří mezi ně mimo jiné úspěšná Ruka.