Logika obscura (ozvláštněná přednáška)

22. 4.  09.00  Pedagogická fakulta MU

Scénická textová performance umělecké dvojice Daněk Rozbořil je svérázným komentářem dnešní společnosti opanované kulturou obrazů a označované občas za společnost vědění.

Vystoupení se odvíjí od literárních a kvazi-vědeckých textů groteskně vyzývajících k úniku do jeskyně, k ukrytí se před světlem (nositelem obrazů) i před záplavou informací o světě. V tomto (poněkud ikonoklastním) poukazování na blahodárné účinky skrytosti a temnoty autoři nepřímo navazují na své starší projekty, např. na vystoupení Apologetika tmářství I-III, či na texty jako Neutilitární škola či Okraje temnoty.

Ve vystoupení budou použity autorské rekvizity, zejména pak rozličné nástroje pro boj se lucifero-sapientní indoktrinací. Názornost a přesvědčivost vyslovovaných apelů zvýší kresby Josefa Daňka. Představení (po krátké „fundamentalist-travesti-show“) pak završí melodramatická recitace.

Autorská dvojice Daněk – Rozbořil vytvořila řadu autorských vystoupení, podílela se na řadě výstav, textů atd. společně vystupuje od poloviny 80.let.

Josef Daněk, 1961, výtvarný umělec, performer, VŠ pedagog, vede ateliér kresby na Fakultě umění Ostravské univerzity. Blahoslav Rozbořil, 1959, výtvarník, performer a sociolog, působí na katedře výtvarné výchovy pedagogické fakulty MU v Brně.

Autoři a pořadatelé BAW děkují dr. Janu Krásovi, za vstřícnost, s níž poskytnul k tomuto vystoupení čas své přednášky ze sociální psychologie v aule pedagogické fakulty MU.
Foto: Terka Soldánová