Komentovaná prohlídka výstavy PřístavVlnaKUMST+ Jiří Suchánek

20. 4.  18.00  KUMST

18:00 komentovaná prohlídka s kurátorkou (showroom)
18:45 talk + performativní koncert Jiřího Suchánka (sál a dvorek) 

Multimediální experimentátor Suchánek v talku představí přístupy k následující hudební performance, která je syntézou zvuku a videa s přesahy do pečlivě konstruovaných technologických experimentů. Umělec si je sám vytváří, a proto nás v úvodu provede ideovou rovinou a poté praktickou performativní ukázkou.

Jiří Suchánek je český zvukový a mediální umělec, hudebník a multimediální experimentátor zaměřený na budování permanentních audio-světelných instalací, které jsou obvykle interaktivní a umísťované do přírodních nebo veřejných prostor. Jeho umělecký přístup je syntetický. Ve svých dílech propojuje zvuk, světlo, sochařské objekty, elektroniku + kód s pečlivě vybranými prostory. Středem jeho děl je zvuk, který je rozšiřován či artikulován jinými médii a nečekanými společenskými situacemi.

Foto: KUMST