KOKON / Gabriel Bardon / slavnostní odhalení site-specific objektu

21. 4.  18.00  INDUSTRA

Galerie INDUSTRA ART Vás srdečně zve na slavnostní odhalení site-specific objektu KOKON umělce Gabriela Bardone, v přilehlých venkovních prostorách INDUSTRY.

Setkání s účastníky akce proběhne na kavárně INDUSTRA COFFEE.

Ocelový objekt s názvem KOKON je bytostným příkladem proměny. Odkazuje na její důležitost v různých oblastech našeho bytí, lidského myšlení a vnímání světa okolo nás. Propletené ocelové pruty jsou metaforickým znázorněním onoho cyklení, neustále se měnící situace a možné předzvěsti našeho vývoje. Připomíná nám tak důležitost proměny jako takové, pomíjivost minulosti a její přeměnu v něco nového.

Celý koncept, idea, materiálové i prostorové pojetí objektu vedou diváka k vnímání KOKONU jako k site-specific objektu. Jehož významové vrstvy se opírají o historický kontext lokality Nové Zbrojovky, její proměnu a novou budoucnost. Gabriel Bardon je uměleckým rezidentem v ateliérech INDUSTRA LABS, aktivně pracuje s geniem loci transformující se lokality, kterou fyzicky recykluje a poukazuje tím tak na její udržitelnost.