Kateřina Šedá: Povolání: ŠEDÁ

21. 4.  09.45  Konference Čerstvý vítr

Je česká umělkyně, jejíž práce má blízko k sociální architektuře. Pracuje s různými sociálními skupinami, které zapojuje do svých velkoformátových participativních projektů. Experimenty s mezilidskými vztahy mají za cíl vyvést zúčastněné ze zažitých stereotypů a změnit jejich chování. Mezi její projekty patří například Herzlich Willkommen, BRNOX, Bedřichovice nad Temží, UNES-CO, Something For Something, Nedá se svítit, Je to jedno. Na půdorysu vyprávění o svých participativních projektech se dotkne osobní zkušenosti se spoluprací s kurátory, edukátory a dalšími profesionály v galerijních institucích a obratu práce s publikem.