Kateřina Přidalová: Co je vlastně design?

20. 4.  15.00  Konference Čerstvý vítr

Po řadě knih zprostředkovávajících umění dětem přišel na řadu design. Kateřina Přidalová a Jakub Bachorík nabízí prostřednictvím této knížky vhled do problémů, které řeší designéři, zvažují, čím vším design je a čím není, kde může pomoci a kde naopak selhává. Publikace představuje kulturní, společenské, ekonomické a umělecké roviny designu, komentuje současný design, ale neváhá se obracet do historie. K tomu autoři používají různé formy od vyprávění a otázek, přes kresby, až po fotografie. Zároveň vybízí čtenáře a čtenářky, aby sami – kriticky a kreativně – prozkoumávali tento okouzlující obor.