Karolína Jirkalová: K čemu jsou architekti?

20. 4.  15.45  Konference Čerstvý vítr

Kniha K čemu jsou architekti by ráda ukázala, že se lidé mohou architekturu hodnotit i jinak než jen slovy „líbí – nelíbí“, že každé konkrétní řešení má svůj důvod. Chce přimět čtenáře, aby odhalovali, proč jsou domy a prostory kolem nás vymyšleny a navrženy zrovna takto. Vedle Karolíny Jirkalové, kterou můžete znát jako novinářku, kritičku a editorku zaměřujíc se na architekturu se na koncepci a textech podílel i Ondřej Dušek, který knihu též ilustroval. Autoři v knize představují širokou škálu úloh, situací a tvůrčích postupů současné architektury: budovy v proluce i na volném prostranství, rekonstrukce i novostavby, veřejné i soukromé, velké i malé, domy i prostory, architekturu i urbanismus.