Karin Vratná Militká: GASK Kutná Hora

21. 4.  14.30  Konference Čerstvý vítr

Vedoucí lektorského oddělení v Galerii středočeského kraje o hernách, interaktivních zónách, spolupráci s umělci a architekty a reálném fungování v průběhu času. Představí nám úskalí takových spoluprací, ale také silné momenty, které přinesla spolupráce na hernách a interaktivních zónách s umělci jako je například Eva Koťátková.