Jitka Handlová, Anna Zajícová: Falza!Na cestě mezi falzem a originálem

20. 4.  11.45  Konference Čerstvý vítr

Národní galerie Praha se v posledních letech snaží ke stěžejním výstavám vydávat vedle klasického katalogu i knížku jednoduše přibližující téma výstavy dětem. Takto vznikla například publikace Malý Buddha, nebo právě Falza! Od Jitky Handlové. Kniha doprovázela výstavu a katalog Falza? Falza! a autorka v ní hledala odpovědi na otázky, co jsou napodobeniny, falza a kopie a jakými metodami a technikami je můžeme rozpoznat. Přestože publikace využívá reprodukcí obrazů prezentovaných na výstavě, funguje zcela samostatně i po jejím skončení.