Jak učit (o) umění / kreativní setkání

18. 4.  16.00  Muzeum města Brna

(Nejen!) studenty a pedagogy vysokých škol zveme na kreativní setkání připravené Barborou Svátkovou z Oddělení muzejní pedagogiky Muzea města Brna spolu s mentorkou a didaktičkou Lenkou Mrázovou. Zamyslíme se nad tím, jak jsou aktivity z edukačních programů muzeí a galerií postaveny z hlediska didaktiky.

Zažijete muzejní edukační aktivity v expozicích Rakouská Morava a Od moderny po současnost, ale také na venkovních prostranstvích hradu Špilberku, kde pod širým nebem, spolu s Janem Hendrychem, významným českým sochařem a emeritním profesorem AVU, vystavují i jeho žáci.

Vyzkoušíte si cvičení imaginace, vyjádření pomocí vlastního těla či kreativní dialogy mezi uměleckými díly nejen o tom, proč - podle jednoho z autorů - socha obrostlá mechem vypadá líp.

Z kapacitních důvodů doporučujeme provést nejpozději den předem rezervaci e-mailem.
Vstupné 70,- Kč.
Sraz účastníků na malém nádvoří Špilberku.
Foto: Miloš Strnad