Habima Fuchs / Matter in Eternity

00.00  Fait Gallery MEM

⁣⁣Habima Fuchs / Matter in Eternity
21. 2. – 4. 5. 2024, Fait Gallery MEM⁣⁣
kurátor: Šimon Kadlčák

⁣Výstava “Matter in Eternity” navazuje na dlouhodobé zkoumání hlubokých fenoménů života vztahujících se k hmotné i nehmotné úrovni bytí. Habima Fuchs ve své praxi vytváří instalaci jako soubor asosiací jejichž vzájemným provázáním vznikají různé prostory, které jsou jak reálné, tak i imaginativní. Pozorovatel je ten, kdo svou imaginací o věčnosti tyto prostory může rozšiřovat.


⁣⁣⁣Habima Fuchs / Matter in Eternity
21. 2. – 4. 5. 2024, Fait Gallery MEM⁣⁣
curator: Šimon Kadlčák
The “Matter in Eternity” exhibition continues the long-term exploration of the deep phenomena of life relating to the material and immaterial levels of existence. Habima Fuchs in her art practice creates installations as sets of associations whose interconnection gives rise to different spaces that are both real and imaginary. It is the observer that can expand these spaces through his or her imagination of eternity.

Fait Gallery⁣⁣
Ve Vaňkovce 2, 602 00 Brno⁣⁣
út–so / Tue–Sat 11.00 – 18.00⁣⁣
www.faitgallery.com

foto: Martin Polák