zoombiblestudy: M. Slaná, I. Young, E. McClay, C. McClay, M. Mork

00.00  Galerie FaVU

Výstava: zoombiblestudy
Markéta Slaná, Ian Young, Eimear McClay, Car McClay, Melanie Mork
3. 4. - 8. 5. 2024

Peklo, očistec a nebe se zdá stejně odlišné jako zoufalství, beznaděj a jistota bezpečí. Wittenberg, Německo, 1517, přibito a vyvěšeno na zeď 95 tezí na zámeckém kostele. Článek představuje algoritmus PageRank a poskytuje pohled na architekturu vyhledávače Google. Jakubovo hledání nového anglického překladu Bible bylo řešeno v ledenu 1604, v roce1998, potvrzen jeho nominální nástupce - 1560, magie se začala vytrácet, když došlo k předání moci, nové venkovské sítě, Odpočinek na půdě starého kostela, Hollyhill, Co. Cork

zoombiblestudy je síť příběhů, které se soustředí na předmět a jeho setkávání v ovládaných oblastech kyberprostoru. Od sledování rodokmenů jednotlivých síťových systémů až po vznik kapitálu ve střední Evropě, jako neměnná zapouzdřenost evropských reforem. Hyperstituční feedbacks loops, data sets a eliminace magie. Práce zkoumají utváření subjektu prostřednictvím rekurzivních sítí, které nás potkávají v současných virtuálních krajinách.
/
zoombiblestudy is an exhibition network of narratives that center the subject and its encounter with dominated realms of cyberspace. Tracing back the lineage of individual network systems to the emergence of capital in Central Europe, as the immutable encapsulation of the Reformations. Hyperstitional feedback loops, data sets and the elimination of magic. These works explore the forming of the subject through recursive networks that encounter us in the contemporary landscape of the virtual.

Otevírací doba:
Denně 10:00 - 18:00

Opening hours:
Daily 10 - 6