Edukační program pro SŠ / Anetta Mona Chisa - Transformace

23. 4.  14.00  Galerie TIC

Edukační program pro studenty středních škol navržený jako doprovod výstavy XYZYGY má za cíl přiblížit hlouběji význam a kontext tvorby autorky Anetty Mony Chisy, která se věnuje experimentování s různými materiály. Materiál podrobuje pečlivému průzkumu, právě jeho zhmotnění se stává uměleckým artefaktem, přitom důležitý zůstává příběh jejího objevování. Snaží se vnímat propojení mezi lidskou existencí, rostlinami, nerosty a dalšími prvky přírody. Toto propojení může být jak hmotné, tak symbolické. Pomocí interaktivní metody budou studenti seznámeni s různými aspekty konceptuálního přístupu a povzbuzování k nalezení vlastních interpretací. RVP: Člověk a společnost, Umění a kultura

Edukační program vytvořila studentka Kristýna Šolcová Katedry výtvarné
výchovy na PdF MU oboru Galerijní pedagogiky a zprostředkování umění pod
vedením Františky Orságové, Andrey Kaňkovské a Ondřeje Horáka.

Foto: Lenka Trčková