Edukační program pro SŠ: Proměna virtuálních mraků /Argišt Alaverdyan

20. 4.  10.00  Galerie Pitevna

Název výstavy „Těžký mrak“ Argišta Alaverdyana odkazuje na platformy, u kterých se ustálilo krátké anglické označení cloud. Obrazy, které na výstavě uvidíme, abstraktní formou zpracovávají cloudová úložiště, odrážejí virtuální realitu odehrávající se na našich obrazovkách a doplňují je složitě identifikovatelné entity, které se nám snaží něco sdělit. ...Copak nám sdělují?
S virtuálním světem jsme sžití více než kdy dříve. Technologie se v posledních letech staly nepostradatelnou pomůckou v našem každodenním životě. To, co se děje na obrazovkách našich digitálních zařízení je jedním z nejvnímanějších podnětů našimi smysly.
Digitalizace, která ovlivňuje a mění naše životy, je tématem, kterým se Argišt Alaverdyan při tvorbě zabývá. Během edukačního programu se pokusíme porozumět virtuálnímu, zdánlivému a imaginárnímu.

Využijeme technik tvůrčího psaní, od nichž se bude odvíjet samostatná výtvarná tvorba reagující na Argištovy vizualizace „dosud neviděného“. Studenti dostanou prostor k experimentu, diskusím a vlastnímu tvůrčímu vyjádření s využitím různých výtvarných i digitálních technik. Cílem programu je analýza a zkoumání digitálních světů, které většina z nás nosí v kapse.

Edukační program vytvořila studentka Veronika Ngoová z Katedry výtvarné výchovy na PdF MU oboru Galerijní pedagogiky a zprostředkování umění pod vedením Andrey Kaňkovské.

V případě zájmu o program kontaktujte Andreu Kaňkovskou emailem na: andrea.demek1@gmail.com. Program může být realizován i po konci Brno Art Week, tedy v době trvání výstavy do 2. 6. 2023.