Edukační program pro SŠ: KDE JSEM DOMA? Daniela Krajčová / OFF/FORMÁT

19. 4.  09.00  Galerie OFF/FORMÁT

V rámci edukačního programu Kde jsem doma? se zaměříme na výstavu Měkké dopady Daniely Krajčové, ve které Vás seznámíme s její tvorbou, ve které tématizuje také mateřství. Co všechno přináší zkušenost být rodičem*kou a jak se dá prakticky spojit s uměním?
V rámci své tvorby Daniela Krajčová kreslí na textil, používá oblečení, ze kterých vytváří prostorové obláčky, vyšívá, vytváří textilní objekty a polštáře. Využívá interakce s dětmi a zapojuje je do procesu tvoření. V brněnské výstave v OFF/Formátu se obrací na místa, které se svými dětmi navštívila, na kterých společně tvořily a prožívaly malá dobrodružství.
Jaké je naše oblíbené místo, kde se cítíme komfortně? Jaký na nás má vliv prostředí? Kde se cítíte bezpečně? Jsou místa, kde cítíte velký diskomfort? Pojďme si uvědomit, co vytváří klíč k našim pocitům.
Na látku nebo papír si nakreslíme své oblíbené místo, na kterém zapomínáme na stres a cítíme klid. Budeme si vizualizovat bezpečná místa, v diskuzi otevřeme téma bezpečí x nebezpečí a všeho, co v nás vzbuzují tyto pojmy.
Je důležité vědět, kde je naše místo? Už jste takové místo našli? A můžete ho najít i ve veřejném prostoru? Zkusme si vytvořit z nainstalovaných objektů respektující prostředí pro relaxaci a sebepéči.

Program pro SŠ je možné rezervovat po dobu výstavy do 17. 5. 2023 emailem na: andrea.demek1@gmail.com.

Edukační program vytvořila studentka Katedry výtvarné výchovy oboru Galerijní pedagogika: Michaela Kurbelová pod vedením Andrey Kaňkovské.