Edukační program pro SŠ / Hlavinou: Asociativní hra

18. 4.  12.15  Fait Gallery

Edukační program pro studenty středních škol k výstavě TLNVXYK Hlavolam Tomáše
Hlaviny ve Fait Gallery představí aktuální výstavu plnou poetických objektů a
instalací, seznámí studenty s Hlavinovou tvorbou na pomezí ready-mades,
konceptuální tvorby a sochařského přístupu.

Ve výstavě nalezneme čisté a jednoduché objekty, které hravým způsobem pracují
s často obyčejnými předměty každodenní reality a skládají je do překvapivých
vztahů a souvislostí. Jednotlivá díla jsou rozestavěna ve výstavním prostoru
tak, že je možné je vnímat jako hrací pole, ve kterém se divák může jako
figurka pohybovat podle své představivosti. Na chvíli se staneme součástí této
rafinované hry bez pravidel i my.

V následné společné diskuzi a praktických úkolech se dotkneme kontextu
jednotlivých děl, Hlavinovy poetiky a hravosti a kreativního psaní jako metody
k uchopení atmosféry výstavy. Budeme si hrát se slovy a asociacemi a vytvářet
tak vlastní vizuální poezii.

Edukační program vytvořila studentka Veronika Svobodová z Katedry výtvarné
výchovy na PdF MU oboru Galerijní pedagogiky a zprostředkování umění pod
vedením Andrey Kaňkovské.

V případě zájmu o program kontaktujte Andreu Kaňkovskou emailem na: andrea.demek1@gmail.com. Program může být realizován i po konci Brno Art Week, tedy v době trvání výstavy do 6. 5. 2023.