Edukační program pro SŠ k výstavě Made by Fire

25. 4.  10.00  Moravská Galerie

Edukační program k výstavě Made by Fire v Moravské galerii má za cíl přiblížit výstavu moderního českého skla a porcelánu. Žáci se spolu s edukátorkou pokusí najít odpovědi na otázky: Proč si užité umění zaslouží místo v muzeu? Na co můžeme být pyšní v oboru českého skla a porcelánu? Jakým problémům čelí sklářský a porcelánový průmysl v současné době a jak na ně reagují čeští designéři? Tvořivé úkoly zpestří diskusní část programu a podnítí žáky vytvořit si vlastní názor nejen na aktuální kulturní, enviromentální a politické výzvy, ale i na budoucnost české tradice.

RVP: Člověk a společnost, Člověk a svět práce, Umění a kultura, průřezové téma: Enviromentální výchova

Další termín edukační programu na který se můžete hlásit: pátek 26. dubna 2024 od 10,00 hodin.

Edukační program vytvořila studentka Oleksandra Surková z Katedry výtvarné výchovy na PdF MU oboru Galerijní pedagogiky a zprostředkování umění pod vedením Františky Orságové, Andrey Kaňkovské a Ondřeje Horáka se supervizí Michaely Gerichové.

Foto: Sofie Zbořilová