Edukační program pro 1. st. ZŠ / Zelená tráva hlínou malovaná

23. 4.  10.15  Fait Gallery

Výstava Malé nekonečno má za úkol inspirovat studenty*ky k tvůrčímu přemýšlení a experimentování s netradičními malířskými technikami. Umění totiž nemusí být jenom vážné, ale dokáže být i hravé a zábavné. Žáci si vyzkouší vytvářet obrazy pomocí přírodních materiálů a netradičním způsobem, i za pomoci přírodních materiálů, jako jsou klacky, větve, kameny, ale i jiné předměty, které mohou nalézt v přírodě. Prozkoumají různé způsoby nanášení barvy a vytváření textury na papír podle vzoru umělce Mariana Pally.

RVP: Člověk a společnost, Umění a kultura, průřezové téma: Enviromentální výchova

Edukační program vytvořila studentka Katedry výtvarné výchovy na PdF MU oboru Galerijní pedagogika a zprostředkování umění: Daniela Dušková pod vedením Františky Orságové, Andrey Kaňkovské, Ondřeje Horáka se supervizí Susan Maly.

Foto: Lenka Trčková