Dirt is a Social Construct –⁠⁠⁠⁠ Barbora Ilič

00.00  Galerie 45 000 l

𖦹 Výstava se zaměřuje na dokumentaci a přivlastnění si "pouliční špíny" a vizuálního smogu ve fázi jeho fyzického rozkladu. Zkoumá spontánně vznikající estetiku rozkládajících se materiálů a jejich druhý život zasazený do vyprávění o konceptu vizuální čistoty.

𖦹 Barbora Ilič (*1993) je umělkyně, kurátorka a doktorandka na FaVU VUT, jejíž práce se zabývají mocí romantizace a problematikou reparativních tendencí v umění i v širších společenských souvislostech. V jejích dílech se často objevují odkazy na béčkovou kinematografii a hudební popkulturu ve formě low teorie. V současnosti působí v rámci kurátorského kolektivu Cejla a uměleckého kolektivu UglyBrno.

Výstava vzniká za finanční podpory Nadace české architektury, Ministerstva kultury ČR, statutárního města Brna a pod záštitou Fakulty architektury VUT v Brně.