Zvuky nádvoří Domu pánů z Kunštátu

27. 4.  14.00  Vašulka Kitchen Brno

Za zvuků lesních rohů, běhu bizonů, indiánského deště a všemožné hudby i nehudby... Prosím tvoř.

Přijďte strávit příjemné odpoledne venku a vytvořte spolu s námi site-specific dílo na nádvoří Domu pánů z Kunštátu. Prostor ožije nejrozličnější hudbou i nehudbou a návštěvníci jakéholiv věku se budou moci výtvarně vyjádřit na roli papíru spuštěnou z ochozu Domu pánů z Kunštátu.
Doufáme, že se spolu s námi zapojíte do této snahy aktivizovat veřejný prostor za pomoci umění a společenského utužování, protože nádvoří by nemělo být prostorem vágním, ale naopak společenským.

V rámci programu také lze navštívit aktuální výstavy Vašulka Kitchen a Domu pánů z Kunštátu (Sigrún Harðardóttir, Jimena Mendez) nebo zavítat do kavárny Trojka.

Zapojit se můžete kdykoliv od 14:00 do 18:00.

Vstupné volné

EN

Sounds of the courtyard of the House of the Lords of Kunštát

With the sounds of horns, the running of bisons, indian rain and all kinds of music and non-music... Please create.

Come and spend a pleasant afternoon outside and create a site-specific work of art with Vasulka Kitchen in the courtyard of the Kunštát House. The space will come alive with a variety of music and non-music and visitors of all ages will be able to express themselves creatively on a roll of paper lowered from the balcony of the House of the Lords of Kunštát.

We hope that you will join us in this effort to activate public space with the help of art and social reinforcement, because the courtyard should not be a vague space, but rather a social space.

As part of the programme, you can also visit the current exhibition Sigrún Harðardóttir: Permutation(s) at the Vašulka Kitchen or other exhibitions at the House of the Lords of Kunštát.

You can get involved anytime from 2pm to 6pm.
Free admission

EVENT: https://fb.me/e/51cMS2cwo

Foto: Tatiana Drgonec Dižová