Black Box Book / Lock down, umělá inteligence a další aktuální výzvy..

18. 4.  17.00  Galerie TIC

Black Box Book / Lock down, umělá inteligence a další aktuální výzvy kurátorství
Jak se propisují současné krize do prezentace umění? Jak na ně reaguje kurátorská praxe? Jak se v této situaci mění role galerií? A co transformace kulturních obsahů do virtuálního prostoru? Odpovědi na tyto otázky hledá nová kolektivní monografie šestnácti českých a zahraničních autorů a autorek. Kniha Black Box Book, s podtitulem Archives and Curatorship in the Age of Transformation of Art Institutions (Masaryk University Press 2022) nabízí vhled jak do lokálních tak do širších kulturních rámců. Autorský tým zkoumá vyvíjející se topologii online kurátorství a využití umělé inteligence v online kurátorské praxi. Reflektuje při tom vlastní výstavní projekty, přičemž využívá terminologii vyvinutou v rámci teoretické diskuse obklopující online kurátorství, vycházející z teorie digitálních a síťových médií..

Publikace je vyústěním dlouhodobé spolupráce Galerie TIC a Teorie interaktivních médií ÚHV FFMU. Její vydání bylo podpořeno Technologickou agenturou ČR a Ministerstvem kultury České republiky.

Knihu představí její editorky Jana Horáková, Marika Kupková, Monika Szűcsová a grafická designérka Alina Matějová. Publikace je zveřejněna online v režimu open access a psána v angličtině.

HORÁKOVÁ Jana, Marika KUPKOVÁ a Monika SZŰCSOVÁ. The Black Box Book : Archives and Curatorship in the Age of Transformation of Art Institutions. 1., elektronické vydání. Brno: Masaryk University Press, 2022. 200 s. The Black Box, 1. ISBN 978-80-280-0225-1. doi:10.5817/CZ.MUNI.M280-0225-2022.