Osvěta, kultura, zábava: Kulturní domy v ČSR /představení publikace

23. 4.  19.00  Rezidence Café Kaprál

Knihu Osvěta, kultura, zábava: Kulturní domy v Československu představí její autorka Michaela Janečková.

Publikace je první knihou, která souhrnně přibližuje budování celostátní sítě kulturních domů, jež byla systematicky zřizována v období socialismu na území bývalého Československa. Tyto stavby se jako místa veřejného života poválečné společnosti těšily velkorysé státní podpoře, a to nejen po stránce ekonomické, ale i politické či legislativní. Zájem autorů knihy se nesoustředí pouze na specifickou typologii staveb, ale nahlíží také jejich osvětový a emancipační potenciál i roli politického nástroje organizace a kontroly volného času.

Foto: Tereza Soldánová