Anetta Mona Chisa / XYZYGY

11.00  Galerie TIC

Anetta Mona Chișa
XYZYGY
27. 3. – 6. 7. 2024
Galerie TIC, Radnická 4, Brno
Kurátorka: Marika Kupková
Instalace: Adam Hejduk
Produkce: Anna-Natalia Fajnorová

Poděkování:
Martin Piaček
Anca Poterasu gallery Bucharest
Kubicek Factory s. r. o.

Anetta Mona Chișa patří mezi výrazné osobnosti současného českého vizuálního umění. Její tvorba na pomezí objektové tvorby, architektury a designu obsahuje mnohovrstevnatou soustavu myšlenkových odkazů i kulturních citací. Hmota, obraz, tělo, pohyb, čas zde figurují jako cosi proměnlivého a vztahového, co každý si tvoříme právě tady a teď. A právě výstava může být médiem, které nás k podobným úvahám, jež nás možná míjejí, dokáže přimět. Jak? Estetickou svůdností, aktivizací smyslů i zvýšenou citlivostí. Anetta dokáže s těmi kvalitami důmyslně zacházet. Její umění se nebojí „krásy“, ale využívá ji jako funkční prostředek komunikace dalších významů. Umožňuje nám uvědomovat si i zdánlivost protikladů jako je velký detail a celek, virtualita a hmota, živé a neživé nebo lidské a nelidské. Umožňuje nám také pocítit naše bytostné propojení s dalšími lidmi, zvířaty, rostlinami, nerosty, prachem atp., ať už se jedná o propojení materiální, tak i symbolické.

https://galerie-tic.cz/cs/anetta-mona-chisa-xyzygy

Otevírací doba:
út — pá 11 — 19
so 14 — 19

Vstup zdarma