Konference Čerstvý vítr

20. - 21. 4. 2023

Konference je věnována zprostředkování a popularizaci moderního a současného výtvarného umění a je určena
profesionálům a profesionálkám a taky studentům a studentkám výtvarných, pedagogických a uměleckých škol, uměnovědních a dalších spřízněných oborů. Zaměří se na inovativní formy zprostředkování umění a galerijní pedagogiky a autorské experimenty, které reagují na proměnu současného diskurzu. Vystoupí zde autorky a autoři knih, edukačních programů a dalších popularizačních forem, kteří dokázali přitažlivě, ale zároveň erudovaně podnítit zájem dětí i dospělých. V příspěvcích a diskuzích vysvětlí svoje tvůrčí záměry a přístupy, naznačí i slepé uličky a rizika vlastního snažení.

Kapacita sálu je aktuálně naplněna. Děkujeme za váš zájem a tešíme se na setkání!

Info: brnoartweek@gmail.com

FB event: Konference Čerstvý vítr

Místo konání: Uměleckoprůmyslové muzeum Moravské galerie v Brně, Husova 14, 662 26 Brno

Konferenci organizuje Galerie TIC a Katedra výtvarné výchovy PdF MU ve spolupráci s Moravskou galerií v Brně.
Akce je realizována v rámci Národního plánu obnovy: Podpora projektů kreativního učení, financovaného z prostředků Evropské unie.

ČTVRTEK

PÁTEK

PROGRAM

ZAHÁJENÍ:

Čtvrtek: 9:00

Pátek: 9:30

čtvrtek 20. 4.

09.15 — 09.40

Rostislav Koryčánek: Jak se dělá galerie?

Mezi první publikace, připravené českými autory a zprostředkovávající chod galerií a umění obecně dětem, patří kniha Jak se dělá galerie vydaná galerií Moravskou. Vedle Ondřeje Chrobáka se na ní podíl…
10.15 — 10.40

Monika Kompaníková: Kde je Ester N?

Co všechno zažije Ester se svým potkanem Ernestem během večera, který se vůbec nevyvíjí podle plánu? Ztratí se v podivné budově na nábřeží, ztratí potkana i odvahu. Najde však umělcův zápisník, straši…
14.30 — 14.55

Veronika Vlková: Apolenka z modrotisku

Na pohádkovém příběhu panenky, která se promění v živou holčičku, se odvíjí kniha oslavující krásu pozapomenuté techniky modrotisku a rozmanitost lidových vzorů. Její silnou stránkou jsou též ilustrac…
15.00 — 15.25

Kateřina Přidalová: Co je vlastně design?

Po řadě knih zprostředkovávajících umění dětem přišel na řadu design. Kateřina Přidalová a Jakub Bachorík nabízí prostřednictvím této knížky vhled do problémů, které řeší designéři, zvažují, čím vším …
15.45 — 16.10

Karolína Jirkalová: K čemu jsou architekti?

Kniha K čemu jsou architekti by ráda ukázala, že se lidé mohou architekturu hodnotit i jinak než jen slovy „líbí – nelíbí“, že každé konkrétní řešení má svůj důvod. Chce přimět čtenáře, aby odhalovali…

pátek 21. 4.

09.45 — 10.10

Kateřina Šedá: Povolání: ŠEDÁ

Je česká umělkyně, jejíž práce má blízko k sociální architektuře. Pracuje s různými sociálními skupinami, které zapojuje do svých velkoformátových participativních projektů. Experimenty s mezilidskými…
10.15 — 10.40

Richard Loskot: Přes stromy nevidím kraj lesa

Multimediální umělec a vysokoškolský pedagog na FUA TUL pojal výstavu Přes stromy nevidím kraj lesa v Galerii Turistického informačního centra v Jeseníku jako interaktivní laboratoř. Představí nám te…
11.15 — 11.40

Jan Pfeiffer: Střih pro novou dobu

Umělec Jan Pfeiffer se pohybuje napříč různými médii. Ve vztahu k této konferenci nás zajímá jeho počin Střih pro novou dobu (GASK 2020), participativní výstavní projekt se školním kolektivem, jehož s…
11.45 — 12.10

Jana Sedláková: Brčko na drátě

Lektorka Galerie výtvarného umění v Ostravě Jana Sedláková představí svůj autorský výstavní projekt Brčko na drátě, na kterém pracovala spolu s Hedvikou Daleckou a který velmi vstřícnou formou zprostř…
12.15 — 12.40

Vendula Chalánková feat Šimon Kříž

Umělkyně a ilustrátorka Vendula Chalánková se ve své práci systematicky obrací k dětskému divákovi. Připravuje mj. workshopy, na interaktivních prvcích spolupracovala s Galerií výtvarného umění v Hodo…
14.00 — 14.25

Ondřej Horák: Prvky množiny

Ondřej Horák je kurátor, organizátor projektu Máš umělecké střevo? a autor publikací Proč obrazy nepotřebují názvy, Průvodce neklidným územím (I-III) a Ztracený svatý aj. Na konferenci představí své k…
14.30 — 14.55

Karin Vratná Militká: GASK Kutná Hora

Vedoucí lektorského oddělení v Galerii středočeského kraje o hernách, interaktivních zónách, spolupráci s umělci a architekty a reálném fungování v průběhu času. Představí nám úskalí takových spolupra…
16.00 — 16.25

David Böhm: Před, za a všude kolem

Umělec pohybující se v médiu kresby, ilustrace, instalace a performance má za sebou řadu autorských vstupů do stálých expozic a heren (GASK, MG, GMU), které nám představí. Jak vznikají takové spoluprá…