Galerie TIC

20. 2.–4. 5. 2019

út–pá 10.00–18.00 / so 10.00–14.00

Galerie TIC, Galerie U Dobrého pastýře, Radnická 4, 1. patro

Lőrinc Borsos / The Third Half

Výstava maďarské dvojice Lőrinc Borsos vypadá jako noční klub přející neookultním, techno-spiritualistickým seancím, kde jsou opakující se rytmy a fetišistické objekty ozvláštněny rozmanitými biblickými, alchymistickými a mytologickými náznaky. Projekt nabízí nové systémy, které umožňují, aby se krajní hodnoty, jako jsou kategorie dobro a zlo, ty a já nebo další bipolární protiklady, v sobě navzájem rozpustily.

Kurátorka: Borbála Szálai

3. 4.–4. 5. 2019

út–pá 10.00–18.00 / so 10.00–14.00

Galerie TIC, konText, Radnická 4, 1. patro

Richard Loskot / Zlatý řez

I v připravovaném cyklu intervencí Richard Loskot (* 1984) dokazuje, že je umělcem, který se ve své tvorbě zabývá vnímáním, a to jak ve smyslové, tak v poznávací rovině. Při volbě ústředního motivu umělec vycházel z paralely točitého stoupání po schodech a šroubovice jako obdoby metaforicky pojaté spirály. Na tomto jednoduchém schématu lze totiž snadno poukázat na složité koncepty lidského vnímaní, jako jsou například čas, pokrok, učení a zdokonalování nebo dějiny a evoluce.

Kurátorky: Café Utopia

3. 4.–4. 5. 2019

út–pá 10.00–18.00 / so 10.00–14.00

Galerie TIC, Galerie mladých, Radnická 4, přízemí

Martin Herold, Pavel Příkaský / Mantichora

Jsme nyní uvnitř nebo venku? Není to zcela jasné. V architektuře je narušení toho, co vidíme, pomocí malířské nebo světelné iluze druhem vizuálního kouzla nebo optické hry. Fasády bývají zdobeny různými optickými klamy, zobrazují 3D objekty v 2D formě a vytváří nové hybridní tvary. V aktuálním výstavním projektu Mantichora překlápějí autoři Martin Herold (1986) a Pavel Příkaský (1985) tyto iluzivní elementy hned několikrát.

Moravská galerie v Brně

12. 4.–11. 8. 2019

st–ne 10.00–18.00 / čt 10.00–19.00

Pražákův palác, Husova 18, hlavní výstavní prostor

Boudník

Fokus výstavy je zacílen na přesah Boudníkovy tvorby směrem k uměleckému experimentu, performativitě a procesualitě. Tato Boudníkova poloha měla silný dopad na brněnské umělecké milieu v překonání surrealistických východisek směrem ke konceptuálním postojům. Výchozím bodem bude připomenutí Boudníkovy výstavy, kterou v roce 1967 pro Dům umění města Brna připravil Jiří Valoch.

12. 4.–11. 8. 2019

st–ne 10.00–18.00 / čt 10.00–19.00

Pražákův palác, Husova 18, atrium

Fraser Brocklehurst: Pillow Talk

Malíř Fraser Brocklehurst žije a tvoří v Česku od roku 1998. Pro svoji výstavu v Moravské galerii zvolil cyklus obrazů tvořený na nenapnutých textiliích, případně na rozměrných, nenapnutých papírech. Nejrůznějšími druhy barev zachycuje a variuje témata, která se u něj často vracejí. Kříže, vrtulník, pařez stromu…

17. 5.–30. 9. 2019

st–ne 10.00–18.00 / čt 10.00–19.00

Místodržitelský palác, Moravské mám. 1a

100 let Masarykovy univerzity

Masarykova univerzita v roce 2019 naváže na rok velkých osmiček. Součástí těchto velkolepých oslav bude i výstava v Místodržitelském paláci připomínající 100 let od založení univerzity. Celý koncept oslav 100 let MUNI stojí na setkávání a komplexní kampaň je proto pojatá jako jedno velké poděkování.

24. 5. 2019–1. 3. 2020

čt–ne 10.00–12.00 a 12.30–18.00

Jurkovičova vila, Jana Nečase 2

Eva Eisler – Peter Demek

Eva Eisler je svébytná umělkyně a výrazná osobnost českého designu. Ráda zasazuje věci do nového kontextu a učí tak diváky dívat se na design novýma očima. Každou svou výstavou překvapí něčím novým. V Jurkovičově vile připraví ve spolupráci se svébytným sochařem Peterem Demekem instalaci, kde představí svůj tvůrčí přístup nejen k interiérovému designu.

stálá expozice

st–ne 10.00–18.00 / čt 10.00–19.00

Pražákův palác, Husova 18, 1. a 2. patro

Art Is Here: Moderní a nové umění

Ve druhém patře Pražákova paláce se nachází stálá expozice Moderního umění zaměřená na prezentaci tvůrců české moderny a meziválečné avantgardy (Bohumil Kubišta, Antonín Procházka, Jan Zrzavý, Václav Špála, Josef Čapek, Josef Šíma, Jindřich Štyrský, Toyen atd.).

V prvním patře pak expozice přináší vybrané kapitoly a příběhy umění po roce 1945. Její osu tvoří umělecká sbírka a archiv Jiřího Valocha.

Dům umění města Brna

12. 3.–28. 4. 2019

út–ne 10.00–18.00

Dům umění města Brna, Malinovského nám. 2

Pavel Korbička: DEFLECTION

Pavel Korbička se ve své práci zabývá úvahami o prostoru, kdy hlavním vyjadřovacím prostředkem je světlo. Pokouší se odkrývat skryté řády a významy konkrétních míst, a v kombinaci s velkoformátovými světlovodivými deskami vpisovat do těchto míst prostory zcela nové, které mění perspektivu vnímání.

12. 3.–28. 4. 2019

út–ne 10.00–18.00

Galerie Josefa Krále, Dům umění města Brna, Malinovského nám. 2

František Demeter

Site-specific instalace Františka Demetera, slovenského autora střední generace, je expanzí média malby do prostoru. Konkrétní prostor galerie se pro autora stává východiskem prostorové konstrukce, v níž se utvářejí nové vztahy mezi malbou a prostorem a aktivizují diváka, který vstupuje do díla.

16. 4.–2. 6. 2019

út–ne 10.00–18.00

G99, Dům pánů z Kunštátu, Dominikánská 9

Rafał Żarski

Rafał Żarski (nar. 1989) je vizuální umělec, který při své umělecké práci uplatňuje interdisciplinaritu. Od roku 2016 spoluvytváří experimentální cestovní kancelář Museum Tour Office. Zajímá ho každodennost, banalita a monotónnost okolní reality. Jeho práce jsou analytické, vycházejí z hlubokého výzkumu, ale zároveň představují i intuitivní pokus o pochopení světa.

16. 4.–2. 6. 2019

út–ne 10.00–18.00

Dům pánů z Kunštátu, Dominikánská 9

VDIFF

Výstava představí čtrnáct umělců a umělkyň nastupující generace reprezentujících čtrnáct osobitých a vyhraněných přístupů k médiu obrazu. Vdiff (Visual diff) je termín z oblasti počítačového programování, který označuje způsob kontroly souborů pomocí vizuálního porovnání. Zvolený název má evokovat skutečnost, že výstava představuje malbu v době, kdy jsou digitální technologie každodenní realitou a ovlivňují, jak a co vizuálně vnímáme.

Fait Gallery

27. 3.–18. 5. 2019

út–so 11.00–18.00

Fait Gallery, Ve Vaňkovce 2

ECHO / Výběr ze sbírky Fait Gallery

Prozatím nejrozsáhlejší výběr ze sbírky Fait Gallery je konfrontací autorů i výtvarných přístupů české avantgardy, československého umění druhé poloviny 20. století a jejich ohlasů v umění současném. Zvolení umělci pracují s koláží, asambláží či instalací nebo se v jejich přístupech vyskytuje redukce tvaru, aditivní princip vrstvení, komponování rozličných fragmentů, symbolů a písma.

Kurátorka: Denisa Kujelová

Muzeum města Brna

21. 3.–23. 6. 2019

út–ne 9.00–17.00

Muzeum města Brna, Špilberk 1

Emil Pirchan: „Malerfürst“ brněnské okružní třídy

První novodobá výstava díla Emila Pirchana st. (1844–1928) přiblíží dnes téměř zapomenutého malíře, který měl mezi brněnskými umělci konce 19. st. výsadní postavení. K vidění jsou portréty primátorů, oltářní obrazy i návrhy slavnostních průvodů.

stálá expozice

út–ne 9.00–17.00

Muzeum města Brna, Špilberk 1

Od renesance po modernu

Výběr nejvýznamnějších uměleckých sbírek Muzea města Brna v této expozici pochází z rozpětí let 1570 až 1945. K vidění jsou díla umělců, jejichž život a tvorba jsou spjaty s Brnem.

stálá expozice

út–ne 9.00–17.00

Muzeum města Brna, Špilberk 1

O nové Brno: Brněnská architektura 1919–1939

Meziválečná architektura všeobecně známá pod pojmem brněnský funkcionalismus je dodnes bezesporu mezinárodním fenoménem. Výjimečná tvůrčí atmosféra a přítomnost vynikajících protagonistů byla v daném okamžiku a na daném místě naprosto excelentní.

stálá expozice

út–ne 9.00–17.00

Muzeum města Brna, Špilberk 1

Od moderny po současnost

Expozice mapuje výtvarnou situaci v brněnském prostředí od konce 2. světové války po současnost. Brněnské tvůrčí skupiny měly zásadní význam pro udržení kontinuity českého umění. Instalace naznačuje vazby mezi autory a vývojové souvislosti.

Muzeum romské kultury

stálá expozice

út–pá 10.00–18.00 / ne 10.00–18.00

Muzeum romské kultury, Bratislavská 67

Příběh Romů

Stálá expozice Příběh Romů Vám přiblíží dějiny Romů. Od jejich předků ve starověké Indii, přes příchod Romů do Evropy v 11. století, až po události druhé světové války a současnost.

Galerie Pitevna

10. 4.–18. 5. 2019

po–pá 12.00–18.00

Galerie Pitevna, Masarykova univerzita, Komenského nám. 2

Petr Písařík: MÍSTOČINU

Vernisáž výstavy Petra Písaříka se uskuteční 7. dubna v 18 hodin.

Galerie OFF/FORMAT

3. 4.–8. 5. 2019

út 16.00–19.00 / ne 14.00–19.00

Galerie OFF/FORMAT, Gorkého 41, dvorní trakt

Jozef Mrva

Doktorský student FaVU VUT v Brně pracuje v různých médiích: maluje či vytváří objekty, v poslední době však využívá především digitální nástroje a sféry. Ve svých na kritickém uvažování založených projektech kupříkladu analyzuje řeč technických obrazů, které nás „seznamují“ se skutečnostmi tak vzdálenými, jako je povrch Marsu. Zájem o jazyk se promítá i do jeho „uzlů“, alegorických transparentů komentujících soudobé sociální a politické reality.

Galerie Černá linka

24. 4.–20. 5. 2019

po–pá 8.00–20.00

Poříčí 7, Brno, 4. patro

V praxi…

Výstava originálů a fotodokumentace ze studentské praxe na KVV.

Galerie Umakart

10. 4.–6. 5. 2019

nonstop

Galerie Umakart, Lidická 40, výloha

Jiří Surůvka – Strašák

Výstava Jiřího Surůvky s názvem Strašák bude probíhat v Galerii Umakart do 6.5. Jde o další příspěvek do našeho letošního tématu 50+, kdy chceme ukázat, že Galerie Umakart není jen pro mladý!

Kavárna ERA

19. 4.–28. 4. 2019

po–so 10.00–21.00 / ne 10.00–20.00

kavárna ERA, Zemědělská 30

Místa mezi řádky

Výstava představí výběr soutěžních prací studentů středních škol a gymnázií s výtvarným či všeobecným zaměřením.

Vernisáž: 23. 4. 2019, 15.00-16.00
Součástí vernisáže je také vyhlášení výsledků soutěže a ocenění tvůrců nejzajímavějších výtvarných děl.

Katedra výtvarné výchovy PdF MU
Lucie Zamazalová, 438686@mail.muni.cz
Dita Valerianová, 471674@mail.muni.cz, +420 721 117 448

Industra Art

11. 4.–12. 5. 2019

st–so 13.00–19.00 / ne 10.00–19.00

Areál mrazíren Rovner, Masná 9

Maroš Kontroš a Peter Maščák / Till the End of the World

Kontextem výstavy je symbióza autorů v prostoru, jehož díla ztvárňují propojením fyzického a mentálního světa. Autoři se nevyhýbají tématům jako je ideologie, potraty, sebevraždy, deprese a další odvrácené strany naší společnosti v internetovém věku.

Strom Art Gallery

18. 4.–24. 5. 2019

út–pá 13.00–18.00

Strom Art Gallery, třída Kpt. Jaroše 31

Jan Svatoš: Black Series

Vernisáž výstavy Jana Svatoše se uskuteční 17. dubna v 18 hodin.